Организационен комитет

Доц. Д-р Димитър Калев, д.м.
СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. Д-р Георги Кобаков, д.м.
Управител на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. Д-р Маргарита Генова, д.м.
Българско медицинско сдружение по хематология

Проф. Д-р Валерия Калева, д.м.
Българско медицинско сдружение по хематология