No posts found.

Уважаеми колеги и приятели,

Идеята за МОРЕ се роди по време на мултидисциплинарния конгрес на ESMO/ECCO в Берлин през септември 2009 г. Още там със сърце и душа я прегърнаха професорите Валентина Цекова, Константа Тимчева и Ташко Делийски. Помня, градът беше пълен с предизборни транспаранти на канцлеркатаАнгела Меркел, в Дойче опера вървеше Танхойзер на Вагнер, а във въздуха витаеха акорди от неподражаемата немска социалност и възвишена музикалност. Явно, от тези европейски първообрази бе заченато българското МОРЕ.

Тази година конференцията посвещава своите експерти и слушатели на клиничното поведение при стомашен карцином. Тринайсетото издание обещава и технологична революция – оригинална дигитална екосистема МОРЕ ще създава и обновява всички досегашни и бъдещи ръководства и учебни книги в реално време.
Твърди се, че стълбата към съвършенството имала 13 стъпала. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.

С приятелско сърце:
Доц. Д-р Димитър Калев

Важни дати

01 01

Jan 1970

вфвфвеф

01 01

Jan 1970

ефвеф

01 01

Jan 1970