Възможности за контрол на болка при ПДАК

доц. д-р Николай Белев:

https://www.youtube.com/watch?v=Lvxjh13KCCM&list=PLQtLEaJeNk58W98vMMEHWi _U_NJro7qzm&index=21