Поведение при лимфоми, свързани с импланти

проф. д-р М. Генова, проф. д-р Г. Балаценко