Palbociclib: от клиничното проучване до реалната практика

Автор: Ася Консулова

Лектор: Ася Консулова