Сателитен симпозиум Sanofi, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Поддържащи грижи при уротелен карцином, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Поддържащи грижи при уротелен карцином, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Поддържащи грижи при уротелен карцином, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Официално закриване, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Връчване на Годишна награда МОРЕ - за принос в българската клинична онкология, 2021 - Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК), 2021 - Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК), 2021 - Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК), 2021 - Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином

Диагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК), 2021 - Поведение при панкреасен дуктален аденокарцином