Официално откриване, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Pfizer, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Pfizer, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Pfizer, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Разни, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Разни, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Разни, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Разни, 2020 - Поведение при уротелен карцином