Сателитен симпозиум MSD, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум MSD, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Сателитен симпозиум Roche, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Промоционална презентация, 2020 - Поведение при уротелен карцином

Пленарна сесия, 2020 - Поведение при уротелен карцином