Четвърта сесия, 2017 - Поведение при кожен меланом

Четвърта сесия, 2017 - Поведение при кожен меланом

Четвърта сесия, 2017 - Поведение при кожен меланом

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Предтерапевтични проблеми при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Оперативни и периоперативни стратегии при карцином на гърда, 2018 - Поведение при карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори