Какво очакваме от лекарственото таргетиране при хормон-рецептор-позитивен карцином на гърда?

д-р. А. Консулова