Индикатори за оценка на качество на медицинското обслужване в специализирани центрове по карцином на гърда

д-р В. Митова, доц. д-р Н. Димитрова