21 век – ренесанс в лъчелечението при кожния меланом

проф. д-р Татяна Хаджиева, доц. д-р Румен Габровски, доц. д-р Елица Енчева