Съвременни модели за хормонотерапия при кастрация-резистентен простатен карцином

Автор: Димитър Калев

Лектор: Димитър Калев (за Astellas)