Ролята на съвременните образни и хибридни методи при кожния меланом (КМ) и Merkel-клетъчния карцином (МКК)

проф. д-р Ирена Костадинова, д-р Валентин Иванов, д-р Борислав Чаушев