Ползите от изчерпателно геномно профилиране и услугите на Foundation Medicine при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином

Автор: Росица Кръстева

Лектор: Росица Кръстева