Комбинацията Pembrolizumab и химиотерапия в лечението на първа линия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Автор: Росица Кръстева

Лектор: Росица Кръстева