Клинични ползи при комбинация Cotellic + Zelboraf при лечение на BRAF V600+ метастатичен малигнен меланом

Автор: Ива Гаврилова

Лектор: Ива Гаврилова