Връчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология