Връчване на Годишна награда МОРЕ - за принос в българската клинична онкология

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Предтерапевтични проблеми при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Диагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Диагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Диагностични стратегии при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Локални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Локални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)

Локални терапевтични подходи при панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)