Носител на награда
МОРЕ 2020

д-р Лидия Чавдарова, дм

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София

Родена: През 1980 г. в София.


През 2004 г. се дипломира в специалност Медицина на Медицински университет – София.
От 2008 г. е научен сътрудник в Клиниката по нуклеарна медицина на УСБАЛ по онкология – София. Специализира в Медицински университет – Лайпциг, Германия, и от 2011 г. е специалист по нуклеарна медицина. Преподавател в Медицинския факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски”. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема: Мултимодална нуклеарно-медицинска диагностика при малигнени лимфоми. Национален експерт в ПЕТ/КТ изследвания на деца и юноши с лимфом на Ходжкин и възрастни с неходжкинови лимфоми. Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина и Европейското дружество по хибридна, молекулярна и транслационна образна диагностика.