Носител на награда
МОРЕ 2019

доц. д-р Николай Янев

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Пирогов” — София

Роден: През 1976 г. в Русе.


Завършва 31-во Средно училище за чужди езици и мениджмънт Иван Вазов в София.
През 1996 г., придобива магистърски степени по стоматология и медицина в Медицински университет, София. Специалист по лицевочелюстна хирургия. Защитава дисертационен труд на тема: Механизъм-насочено лечение на болката: експериментални модели и фармакологични въздействия Между 2012-та и 2015 г. работи в онкологични центрове във Великобритания. Въвежда за първи път в България микросъдов трансфер и трансплантация на тъкани, съвременни техники на ортогнатната хирургия и миниинвазивни операции на долночелюстни стави.
Член на Британската асоциация по орална и лицевочелюстна хирургия, Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия и Световната асоциация по орална и лицевочелюстна хирургия.