Носител на награда
МОРЕ 2022

д-р Димчо Георгиев, дм

УСБАЛО, София

Роден: На 04 октомври 1978 г. в София.


Д-р Димчо Георгиев е роден на 04 октомври 1978 г. в София. Завършва Френска езикова гимназия и през 2003 г. се дипломира по Медицина в Медицински университет – София. От 2005 г. е задочен докторант в Клиниката по лъчелечение, УСБАЛ по онкология – София, а от 2008 г. е асистент. През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема: Образни методи при клинично планиране на лъчелечение на мозъчни тумори. Към момента е началник на Отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия. Автор е на публикации и глави от обучителни монографии. Член е на Гилдията на лъчетерапевтите в България, Българско онкологично научно дружество и Европейска асоциация по лъчелечение.