Невробластом у деца, 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на детски невробластом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по детска хирургия, Българско дружество по детска хематология и онкология, Българско дружество по патология, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.

Нуждата от национално ръководство за поведение при невробластом у деца е обусловена от клиничната му актуалност за световната и българската педиатрична онкология. Честотата на тумора е около 7% от всички злокачествени болести на възраст от 0 до 14 години и е на трето място след малигнените хемопатии и злокачествените неоплазми на централна нервна система. Около 35% от случаите се диагностицират при деца под 1 година, а 97% – под 10-годишна възраст. Заболяемостта в Европа е 9.8/1000000, в България – 5.0/1000000. Петгодишната преживяемост на деца с невробластом, диагностициран през периода 2000-2007 г. в Европа, е 70.6% и варира от 61.6% в Източна Европа до 79.6% в Северна Европа.

Цел на ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при невробластом в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в България.

Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при невробластом: детски онкохирурзи, детски онкохематолози, патолози, радиолози, нуклеарни медици, медицински генетици, лъчетерапевти, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.Документът има препоръчителен характер и никое негово становище не е задължително.