МОРЕ 14

Национална онкологична
конференция

COHM 2

Съвместна онкологична
национална мрежа

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОД

И ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА ВРЪЗКА

Хибридна конференция: 9 – 11 ноември 2023

Варна


Тази мултидисциплинарна конференция

е предназначена за коремни хирурзи, патолози, молекулярни биолози,медицински генетици,медицинскионколози,лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, хематолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на стомашния карцином.


Уважаеми колеги и приятели,

Идеята за МОРЕ се роди по време на мултидисциплинарния конгрес на ESMO/ECCO в Берлин през септември 2009 г. Още там със сърце и душа я прегърнаха професорите Валентина Цекова, Константа Тимчева и Ташко Делийски. Помня, градът беше пълен с предизборни транспаранти на канцлеркатаАнгела Меркел, в Дойче опера вървеше Танхойзер на Вагнер, а във въздуха витаеха акорди от неподражаемата немска социалност и възвишена музикалност. Явно, от тези европейски първообрази бе заченато българското МОРЕ.

Тази година конференцията посвещава своите експерти и слушатели на клиничното поведение при стомашен карцином. Тринайсетото издание обещава и технологична революция – оригинална дигитална екосистема МОРЕ ще създава и обновява всички досегашни и бъдещи ръководства и учебни книги в реално време.
Твърди се, че стълбата към съвършенството имала 13 стъпала. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.

С приятелско сърце:
Доц. Д-р Димитър Калев

Важни дати

12 14

Май 2022

Първа работна среща на експертния борд

22 23

Юли 2022

Втора работна среща на експертния борд

20 22

Октомври 2022

Презентации МОРЕ 2022


Награди море

За принос в българската клинична онкология
(Почетна статуетка и стипендия за продължаващо обучение по клинична онкология)


Мобилно приложение

Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове


Партньори


Спонсори

Златни

Сребърни

Бронзови

Други