Тази мултидисциплинарна конференция

е предназначена за торакални и коремни хирурзи, патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, образни диагностици, хематолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри, разработчици на здравни IT технологии и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението, превенцията и дигиталните иновации при карцином на хранопровод и гастроезофагеална връзка.


Уважаеми колеги и приятели,

Вече от година почти Мултидисциплинарните онкологични разговори и екстракти (MОРЕ) са преродени в СОНМ – клъстер от творчески индивидуалности и диагонални подходи за устойчиви решения в българската клинична онкология. Така националната конференция СОНМ/МОРЕ настойчиво се трансформира в събор – първообраз на бъдещата екосистема, в която онколози, пациенти и държавни институции ще съжителстват в социална хармония.  

Тази година конференцията посвещава своите експерти, дигитални евангелисти и слушатели на клиничното поведение при карцином на хранопровод и гастроезофагеална връзка. Четиринайсетото издание ще продължава да бъде трибуна и на всички неординарни инвенции, родени от пробуждащият се гений на националното клинично мислене. Затова българската онкология има нужда от МОРЕ.

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев

Важни дати

5 6

Май 2023

Първа работна среща на експертния борд. Програма

1 2

Септември 2023

Втора работна среща на експертния борд

9 11

Ноември 2023

Презентации СОНМ-МОРЕ 2023


Награди СОНМ-море

За принос в българската клинична онкология
(Почетна статуетка и стипендия за продължаващо обучение по клинична онкология)


Мобилно приложение

Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове


Партньори


Спонсори

Златни

Сребърни

Бронзови

Други